Sémiotická skupina
je odbornou skupinou České společnosti pro kybernetiku a informatiku sdružující akademické pracovníky se zájmem o teoretické i praktické otázky sémiotiky; vztahem k filozofii, estetice, lingvistice, literární vědě, mediálním studiím a přírodním vědám. Cílem Sémiotické skupiny je zprostředkovávat mezioborový dialog.

Pozvánka na přednášku

31. 5. 2016 / 17.20 hod.
Mgr. Markéta Štechová

Celebrity v prezidentské kampani v roce 2013 – výzkum publika

[PDF pozvánka]
Filosofický ústav AV ČR, Jilská 1, Praha 1 (mapa).