Sémiotická skupina
je odbornou skupinou České společnosti pro kybernetiku a informatiku sdružující akademické pracovníky se zájmem o teoretické i praktické otázky sémiotiky; vztahem k filozofii, estetice, lingvistice, literární vědě, mediálním studiím a přírodním vědám. Cílem Sémiotické skupiny je zprostředkovávat mezioborový dialog.

Pozvánka na přednášku

25. 10. 2016 / 17.00 hod.
Mgr. Jan Podzimek

Sémiotika a epistemologie

[PDF pozvánka]
Filosofický ústav AV ČR, Jilská 1, Praha 1 (mapa).